Ewa-Lipkowska

Ewa Lipkowska

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Jest pedagogiem (absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie) oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii Obecnie uczestniczy w czteroletnim, akredytowanym, całościowym kursie z psychoterapii, organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Obszary pracy:

- współpraca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różnorodne dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe

- wieloaspektowa diagnoza poziomu rozwoju dziecka
- terapia psychologiczno - pedagogiczna
- konsultacje dla rodziców

- zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne,