Ewa Lipkowska

Tel.: 692-532-976

E-mail: ewa.lipkowska@gazeta.pl

rrr.png

Witaj, jestem Ewa i współpracuję

z Instytutem Rozwoju "W Przestrzeni"

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Posiadam wykształcenie  z zakresu terapii pedagogicznej uprawniające do profesjonalnej pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różnorodne dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe.

Ponadto jestem pedagogiem specjalnym – posiadam kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Intensywnie rozwijam swoje kompetencje psychoterapeutyczne - ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, obecnie uczestniczę w czteroletnim, akredytowanym , całościowym kursie z Psychoterapii, organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Należę do grona tych szczęśliwych osób,

których pasje związane są z pracą zawodową  - od wielu lat towarzyszę dzieciom i młodzieży w rozwoju.

Swoje doświadczenie zawodowe jako pedagog terapeuta zdobywałam pracując w placówkach oświatowych:

→ Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 10

→ Szkole Podstawowej nr 77 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 we Wrocławiu.

Od roku 2015 współpracuję z Wyższą Szkołą Zarządzania „ Edukacją ”,

prowadząc ze słuchaczami warsztaty z zakresu metodyki zajęć terapii pedagogicznej

W latach 2015 – 2018 prowadziłam warsztaty wczesnej stymulacji rozwoju dzieci w ramach programu Wrocławskiego Centrum Zdrowia „ Zdrowa mama, zdrowe dziecko .”

W swojej pracy łączę różne podejścia terapeutyczne, stosuję szeroki wachlarz technik i środków, jakie poznałam podczas licznych szkoleń.

 

Przebyte kursy i szkolenia:

• Studium Terapii Dzieci i Młodzieży – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

• całościowy, czteroletni kurs Psychoterapii – Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii

• Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

• Kurs kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

• Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju – GoProgress Wrocław, szkolenie specjalistyczne

 

• Cykl szkoleń Metody Krakowskiej – Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie:

- Terapia Neurobiologiczna dla początkujących

- Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowch

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

- Alalia ( SLI opóźniony rozwój mowy )

- Metody wywoływania głosek

• Kurs I stopnia HANDLE – zrozumieć autyzm – systemowe podejście do trudności w przetwarzaniu informacji – Centrum Rozwoju Relacji, Instytut HANDLE

• Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – ORTICUS –Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju w Warszawie

• Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

• Warsztaty „ Przemoc w rodzinie ”

• Szkolenie na temat zaburzeń psychicznych i zachowania dzieci i młodzieży

• Szkolenie „ Umiejętności życiowe – asertywność i komunikacja ”

• Szkolenie” Umiejętności psychologiczne nauczyciela - wychowawcy”

• Warsztaty „ Trening kontroli złości, jako metoda na ograniczenie agresji i przemocy w szkole”

Rozwój dzieci i ich funkcjonowanie jest dla mnie tematem niewyczerpalnym.

Fascynuje mnie każdy - mały, średni  i duży człowiek;  mam w sobie taką wrodzoną  właściwość -  ogromną ciekawość, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Prywatnie kibicuję poczynaniom piłkarskim moich synów oraz  kocham muzykę, wędrówki po górach i biegi długodystansowe.