top of page
Kornelia-Kosma

Kornelia Kosma

psycholożka dzieci i młodzieży, trenerka umiejętności społecznych (TUS)

Jest psychologiem dzieci i młodzieży. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w formie jednolitych studiów magisterskich na Humanistycznospołecznym Uniwersytecie SWPS z II Wydziałem Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jest również trenerem TUS I i II stopnia. Doświadczenie zdobyła współpracując z przedszkolem integracyjnym, następnie terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


Swoje umiejętności oraz doświadczenie wykorzystuje także w prywatnej praktyce, gdzie przeprowadza konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Swoją wiedzę pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.


Ma głębokie zrozumienie każdej sytuacji oraz emocji jej towarzyszących. Wie także, że zmaganie się z problemami, może być doświadczeniem izolującym, ważne jest dla niej zatem, aby każdy, kto przechodzi przez trudności i potrzebuje wsparcia, miał je  zapewnione.

Kornelia prowadzi:

- konsultacje psychologiczne

- treningi umiejętności społecznych (TUS)

Obszary pracy:

- wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z takimi trudnościami jak: stany lękowe (w tym mutyzm wybiórczy), depresja, niska samoocena i zaniżona pewność siebie

- wzmacnianie kompetencji emocjonalno - społecznych dzieci i młodzieży

- ustalenie przyczyn zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży w tym również diagnoza opóźnień psychoruchowych

- udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym oraz sytuacjach okołorozwodowych

- praca nad jakością komunikacji w rodzinie

Kornelia przyjmuje dzieci i młodzież od 8 do 16 roku życia. 

bottom of page