top of page
LiudmylaSydorchuk

Liudmyla Sydorchuk

psychoterapeutka, interwentka kryzysowa

Jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia (Instytut Gestalt w Krakowie), i certyfikowanym interwentem kryzysowym (Institut Psychosoziale Forschung und Personlichkeits Forderung, Niemcy). Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Gestalt w Kyiv Gestalt University (Ukraina), gdzie zdobywa kwalifikacje do pracy z dziećmi. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w  psychoterapeutycznych treningach, warsztatach, szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Obszary pracy:

- trudności z akceptacją siebie,

- trudności z budowaniem lub utrzymywaniem relacji,

- trudności związane z emigracją,

- trudne doświadczenia życiowe.


Pracuje z osobami cierpiącymi na ataki paniczne, depresję, lęk, dolegliwości psychosomatyczne, a także z osobami po stracie bliskiej osoby oraz tymi, kto doświadczył traumy wojennej.


Prowadzi terapie w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Людмила є психотерапевткою в процесі сертифікації(Інститут Гештальту в Кракові), інтервенткою кризисовою. Сертифікована Центром Психологічної Освіти і Підвищення Кваліфікації(Німеччина) як психологічний консультант в гештальт підході. Навчається в Київському Гештальт Університеті(Україна), де отримує спеціалізацію з дитячої психотерапії та психотерапії травми в напрямку гештальт. Покращуючи свої знання, участує в психотерапевтичних тренінгах, практичних та теоретичних заняттях.

 

Запрошує на психотерапію тих, хто відчуває труднощі в прийнятті себе, будуванні чи підтримуванні стабільних відносин, труднощі, які пов’язані з еміграцією чи тих, хто знаходиться в тяжких життєвих обставинах.

 

Працює з людьми, що мають напади панічних атак, депресії, переживають напади страху, мають психосоматичні прояви, а також з тими, хто пережив втрату близькихлюдей чи тими, хто був свідком воєнних дій.

 

Терапію проводить українською, російською чи польською мовами з особами дорослими чи дітьми після 14 років. Свою працю регулярно супервізує.

bottom of page