Pedagog

Aurelia-Wawrowska

Aurelia Wawrowska

Jest logopedą (absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz pedagogiem (absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim). Autorka tekstów i artykułów parentingowych (Magazyn "Kreda", "Dzieci", "Pstryk Myk", "Współczesna Rodzina", "The Mother MAG", Radio Wrocław). Twórca grupy na Facebooku dedykowanej osobom dorosłym i młodzieży o nazwie "Dorosły u logopedy". Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Towarzystwa ADHD. Prelegent szkoleń logopedycznych w Londynie dla studentów Społecznej Akademii Nauk (SAN) oraz nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich (PSS).

 

Swoją ofertę kieruje do dorosłych i młodzieży od 15 r. ż.


Udziela poradnictwa pedagogicznego:
- wspiera w rozwoju i procesie edukacyjnym młodzieży i dorosłych
- towarzyszy w kreatywnym myśleniu i działaniu
- doradza w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań społecznych
- wspiera w komunikacji personalnej i społecznej
- rozwija umiejętność słuchania i tłumaczę sposoby zachowania
- doradza w zarządzaniu mocnych i słabych stron
- pomaga rozpoznać własne zasoby i czerpać z nich
- motywuje do pracy własnej i zmiany nawyków

EwaLipkowska

Ewa Lipkowska

Jest pedagogiem (absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie) oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii Obecnie uczestniczy w czteroletnim, akredytowanym, całościowym kursie z psychoterapii, organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Obszary pracy:

- współpraca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różnorodne dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe

- wieloaspektowa diagnoza poziomu rozwoju dziecka
- terapia psychologiczno - pedagogiczna
- konsultacje dla rodziców

- zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne,