Спеціаліст з України

Miroshnichenko-Natalia

Мірошниченко Наталія
(Miroshnichenko Natalia)

Мірошниченко Наталія
Робочі мови: Українська, російська.
Місцезнаходження: Польща, Вроцлав.

Вища освіта:
НПУ ім.Драгоманова. Магістр психології (спеціальної, клінічної).
Міжнародний інститут глибинної психології. Практичний психолог.
Психоаналітик.
Підвищення кваліфікації: Клініка не-невротичних пацієнтів.
Підвищення кваліфікації: Теорія і практика психодинамічної Арт-терапії.
Підвищення кваліфікації: Психіатрична пропедевтика.
Українська Академія Зовнішньої Торгівлі. Магістр з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності.
Приватна практика: 6 років.

Види терапії: психоаналітична, психодинамічна, когнітивно-поведінкова.
Спеціалізація: тривожні розлади, проблеми у стосунках, співзалежність, депресія, горе та втрата, ОКР, травма/ ПТСР, подружній проблеми жінок/чоловіків, невірність, відносини з однолітками, самооцінка, достаток.
Групи лікування: підлітки, дорослі.
Модальність: індивідуально, группа.

Пані Наталія працює з дорослими та підлітками із депресією, тривогою, соціальними, професійними та міжособистісними труднощами, проблемами у стосунках та адаптації, проблемними фазами життя та дезадаптивною поведінкою. Її досвід навчання – психодинамічна психотерапія, психоаналіз та клінічна психологія, але вона працює комплексно, поєднуючи теорію та використовуючи методи когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та  психодинамічної Арт-терапії.

"Я усвідомлена людина, уважний, чуйний, чуттєвий фахівець широких та глибоких поглядів, із почуттям гумору, розумінням проблем рівності та різноманітності, неосудним ставленням та повагою до інших та розумінням важливості конфіденційності. Я вірю, що ми є, хто ми є, і, водночас, у властиву людям здатність до трансформації та розвитку. Для мене велика честь і привілей встановлювати цілющі стосунки з людьми, які цього потребують"


[English wersion]


Myroshnychenko Nataliia.
Working languages: Ukrainian,  Russian.
Location: Poland, Wroclaw.


University education:
National Pedagogical Dragomanov University. Master Degree. Psychology (special, clinical). International Institute of Depth Psychology. Practical psychology. Psychoanalysis. Professional development: Clinic of no-neurotic patients.

 

Professional development: Theory and practice of psychodynamic Art-therapy etc. Ukrainian Academy of Foreign Trade. Specialization: International business Management. Master Degree Professional development: Psychiatric propedeutics.


Private practice: 6 years.
Types of Therapy: Psychoanalytic, Psychodynamic, Cognitive Behavioral (CBT).
Specialties: Anxiety Disorders, Relationship Issues, Codependency,
Depression, Grief and Bereavement,  OCD, PTSD/Trauma, Marital and Family, Women’s/Men’s Issues, Infidelity, Peer Relationships, Self Esteem, Wealth.


Groups Treated: Adolescents, Adults.
Modality: Individuals, Group.


Ms. Miroshnychenko treats adults and young adults with depression, anxiety, social, occupational, and interpersonal difficulties, relationship and adjustment problems, phase-of-life issues, and maladaptive behaviors. Her training background is in Psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy and clinical psychology, but she works in an integrated fashion, blending theory and utilizing techniques from Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) and psychodynamic art  therapy.

"I am a self-aware person, mindful, sensitive, empathetic and broad-minded specialist with a sense of humor,  understanding of equality and diversity issues, non-judgemental attitude and a respect for others and understanding of the importance of confidentiality. I believe that we are who we are and, at the same time, in people's inherent ability to transform and develop. It is my high honor and privilege to establish helpful and healing relationships with people who are suffering and questioning themselves and their place in
life"

Khrystyna Kolesnyk

Христина Колесник
(Khrystyna Kolesnyk
)

Христина Колесник, я з України.


За першою освітою я лікар-терапевт(Львівський медичний університет імені Данила Галицького), за другою клінічний психолог та когнітивно-поведінковий консультант- КПТ+(Український Католицький університет). КПТ+ вчилась в Українському інституті когнітивно поведінкової терапії.


Також там я здобула спеціалізацію з схематерапії, яка дозволяє працювати з занедбаними дитячими потребами і розладами особистості.


Я активно практикую майндфулнес, з 16 років, більш активно з 2019 року. На шляху навчання щоб стати MBSR тренером.Я є дійсним членом УАКПТ, яка є діючим членом EABCT.
Працюю з дорослими з запитами:

 

ДепресіяТривогаВигоранняТруднощі в стосункахНизька самооцінкаПереживання втрати і горяТравми і ПТСРПрограми психічного здоров’я в організаціяхМайндфулнес -супровідКонсультування батьків, які мають дітей з ADHD
Мови - українська, англійська.


Я вірю в те, що психотерапія суттєво покращує якість життя, а життя саме по собі є ціннстю і нагодою для свята.

[English wersion]

 

Khrystyna Kolesnyk, I'm from Ukraine.


According to my first education, I am a physician-therapist (Danylo Halytsky Lviv Medical University), after my second education I’ve become a clinical psychologist and cognitive-behavioral consultant-CBT + (Ukrainian Catholic University).CBT + studied at the Ukrainian Institute of Cognitive Behavioral Therapy. Also there I got a specialization in schema therapy, which allows me to work with neglected children's needs and personality disorders.I have been actively practicing mindfulness since I was 16, and more actively since 2019. On the way to becoming an MBSR trainer.I am a full member of the UACPT, which is a current member of the EABCT.


I work with adults with inquiries:
• Depression • Anxiety • Burnout • Difficulties in relationships • Low self-esteem • Experiencing loss and grief • psychological trauma and PTSD • Mental health programs in organizations • Mindfulness - accompaniment • Counseling parents who have children with ADHDLanguages - Ukrainian, English.


I believe that psychotherapy significantly improves the quality of life, and life itself is valuable and is an occasion for celebration. Wish you to be safe and in peace.