Aurelia Wawrowska

Witaj, jestem Aurelia i jestem założycielką

Instytutu Rozwoju "W Przestrzeni"

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymując uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Ukończyłam podyplomowe studia w Opolu w zakresie pedagogiki specjalnej kwalifikujące do wykonywania zawodu oligofrenopedagoga.

Zdobyłam tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji terapii pedagogicznej  Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł zawodowy licencjata kierunku pedagogicznego w specjalności pomocy społecznej otrzymałam na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa ADHD

Współzałożyciel projektu „Logopedzi bez Granic”

Aktualnie pracuję

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu,

oraz we własnym gabinecie w Instytucie Rozwoju "W Przestrzeni"

Prowadzę zajęcia ze studentami na Społecznej Akademii Nauk w Londynie (SAN)

Prowadzę zajęcia ze studentami na Polskiej Akademii Otwartej (PAO)

Tworzę artykuły i publikacje logopedyczne

Pozostałe miejsca pracy i dorobku zawodowego:

→ Międzynarodowa Szkła IPS – Playschool & Primary School

→ Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu

→  Żłobek Niepubliczny i Klub Przedszkolaka w Smolcu

→  Dom Dziecka im. św. Mikołaja CAW w Kątach Wrocławskich

→  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

 

Jestem jedną z założycielek międzynarodowego projektu Logopedzi bez Granic,

w ramach którego prowadzę współpracę z polskimi szkołami na obczyźnie nastawioną zwłaszcza na pomoc

w rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych oraz konsulting z rodzicami.

Współpracuję z centrami szkoleniowymi,

uczestniczę w konferencjach logopedycznych oraz szkoleniach z zakresu terapii mowy i myślenia.

Jestem trenerem masażu terapeutycznego.

​Zajmuję się głównie oddziaływaniami logopedycznymi,

szczególnie opóźnieniami w rozwoju mowy dzieci nieharmonijnie się rozwijających oraz wczesną interwencją logopedyczną. 

Współpracuję z poradniami logopedycznymi oraz szkołami.

​W swojej pracy wykorzystuję najbardziej powszechne metody pracy z dziećmi oraz stosuję innowacje i metody aktywizujące podopiecznych do pracy własnej.  Dbam również, aby dzieci czerpały radość ze wspólnej pracy z rodzicem, a rodzicom podkreślam rolę logopedy w edukacji dziecka.

Tworzę artykuły i teksty logopedyczno - pedagogiczne, których docelową grupą odbiorców są rodzice, jak również dzieci i młodzież.

​Udzielam wywiadów mających na celu podwyższenie świadomości działań logopedycznych wśród rodziców.

Wybrane kursy i szkolenia:

• „Lekcja autyzmu” - warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze  
• „Terapia ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi" oraz „Emisja głosu"
• „Mutyzm wybiórczy: Niech gadają” - Konferencja NaukowoSzkoleniowa zorganizowana przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu 
• „Warsztat twórczego logopedy” - warsztaty zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną „Logofigle” w Łodzi  
• „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”

- szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu  
• „ABC Wolontariatu” - szkolenie zorganizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Miejskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu  
• „Ja w biznesie” - cykl szkoleń realizowanych przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Karpaczu

Prywatnie jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch psiaków.