Psychoterapeuta

AnetaJakubiecPińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Jest psychologiem (absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Zaprasza osoby doświadczające cierpienia, kryzysów życiowych, które pragną poprzyglądać się źródłom wywołującym dyskomfort i są gotowe na zmianę. Zgodnie z wymogami ukończyła psychoterapię własną, uczestniczyła w treningach interpersonalnych, terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej w nurcie Gestalt oraz systemowym.

Obszary pracy:

— pomoc psychoterapeutyczna  dla dorosłych i młodzieży

— konsultacje psychologiczne dotyczące problemów wychowawczych oraz rodzinnych.

MNowacki.png

Marcin Nowacki

Jest psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), nauczycielem MBCT, tj. terapii poznawczej opartej na uważności (ukończył szkołę organizowaną przez Oxford Mindfulness Center i Fundację Rozwoju Mindfulness), psychoterapeutą ACT oraz Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje także jako coach biznesowy. Z pierwszego wykształcenia jest prawnikiem, przez kilkanaście lat pracował jako menedżer, głównie w branży finansowej.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie zawodowe i prywatne z wiedzą psychologiczną i opartymi na dowodach wybranymi technikami m.in. szeroko rozumianą uważnością (mindfulness) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), wykorzystując je w obszarze indywidualnym (konsultacje psychologiczne, rozwój osobisty), biznesowym (rozwój menedżerów i organizacji) i sportowym.

Obszary pracy (wybrane):
- depresja, nerwice lękowe, zarządzanie stresem
- kryzysy rodzinne z powodu choroby, zdrady, straty pracy, rozłąki na emigracji
- przemoc
- podwyższanie skuteczności działania dla pracowników, menedżerów i sportowców
- radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

RLewandowski.png

Rafał Lewandowski

Jest psychologiem (absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu) oraz trenerem umiejętności interpersonalnych i społecznych z 12 letnim stażem pracy szkoleniowej, edukacyjnej i konsultacyjnej. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanej przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT). Uczestniczył w wielu szkoleniach poświęconych: psychoterapii Gestalt, psychoterapii osób LGBT+, interwencji kryzysowej, pracy z ruchem i ciałem. Prowadzi także zajęcia ze świadomości ruchu i ciała dla dorosłych.

Obszary pracy:

- psychoedukacja

- wsparcie w przeżywanym kryzysie życiowym/ trudzie emocjonalnym/ traumie

- pomoc w problemach relacyjnych (z bliskimi, rodziną, w pracy)

- zaburzenia psychosomatyczne

- depresja, zaburzenia nastroju

- zaburzenia osobowości

- radzenie sobie ze stresem

- wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i szukaniu sensu 

- poradnictwo dla rodziców nastolatków

- wsparcie i/lub psychoterapia afirmatywne dla osób LGBT+ oraz ich bliskich

JoannaOwczynnikówKnapik

Joanna Owczynników-Knapik

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkoły poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Bazowy Kurs Terapii Behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback.

 

Obszary pracy:
– depresja i inne zaburzenia nastroju
– zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia odżywiania

– stres
– niskie poczucie własnej wartości
– trudności w kontaktach z innymi
– trudności życiowe

WitekJanowski

Witek Janowski

Jest coachem (absolwent studiów podyplomowych – programu certyfikowanego przez Izbę Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu), psychoterapeutą w trakcie szkolenia (w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w nurcie psychodynamicznym), trenerem rozwoju,  managerem z wieloletnim doświadczeniem. Współautor projektu ManKind - męskich kręgów. Pracuje z klientami, którzy są pod wpływem silnej presji, ciągłego stresu i napięcia, czują się przeciążeni zadaniami i przytłoczeni obowiązkami. Pomaga im odzyskać kontrolę i równowagę energetyczną, tak aby czuli spełnienie w pracy, radość i satysfakcję z życia.

 

Obszary pracy:

- wsparcie w wyzwaniach życiowych i biznesowych

- wzrost efektywności osobistej i zawodowej

- zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia osobowości

- radzenie sobie ze stresem, złością, lękiem oraz innymi trudnymi emocjami

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- poprawa komunikacji w relacjach prywatnych i biznesowych

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i praca z samooceną

- problemy w relacjach osobistych i zawodowych

- obniżony nastrój, niechęć, odzyskanie radości i pozytywnego nastawienia

Małgorzata-Zięba

Małgorzata Zięba

Jest psychodietetyczką (WSNS w Lublinie), coachem (certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu akredytowanego przez Izbę Coachingu) oraz psychoterapeutką Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt), rozwija się w nurcie ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Jest autorką podcastu „Sprawy Dużej Wagi” oraz współtworzy Akademię Jedzenia Intuicyjnego. Pomaga wprowadzać więcej wolności i łagodności w myśleniu o sobie, relacji z jedzeniem i ciałem.

 

Obszary pracy:

- jedzenie emocjonalne

- kompulsywne objadanie się (BED)

- zaburzony wizerunek swojego ciała

- niskie poczucie własnej wartości

- wsparcie w jedzeniu intuicyjnym i uważnym (mindful eating)

- pomoc w problemach relacyjnych

- stres i trudności życiowe

Bartek Czajewicz.png

Bartek Czajewicz

Jest psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Pomocy Psychologicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej , akredytowanego przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w branży IT oraz jako szkoleniowiec i trener rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Obszary pracy:
- efektywność osobista

- radzenie sobie ze stresem, profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego

- treningi relaksacyjne

- zaburzenia psychosomatyczne

- depresja, zaburzenia nastroju, nerwice

- wsparcie po stracie i w sytuacjach kryzysowych

- psychoedukacja

- trudności w relacjach

- zaburzenia osobowości