top of page

Psychoterapeuta

Małgorzata_Zięba

Małgorzata Zięba

Witek_Janowski

Witek Janowski

Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna

Owczynników-Knapik

Kacper-Korus_edited.jpg

Kacper Korus

Aleksandra Osman

Aleksandra Osman

Natalia Czapla

Natalia Czapla

Małgorzata_Zięba

Małgorzata Zięba

Jest psychoterapeutką Gestalt (w trakcie szkolenia akredytowanego przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt), psychodietetyczką (WSNS w Lublinie) oraz coachem (certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu akredytowanego przez Izbę Coachingu). Rozwija się w nurcie ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Współtworzy Akademię Jedzenia Intuicyjnego. Pracuje z dorosłymi i z młodzieżą. Swoją pracę poddaje superwizji.

Obszary pracy:

- pomoc w problemach relacyjnych

- kryzysy życiowe, stres, wypalenie zawodowe

- Obniżony nastrój, trudności ze snem

- niskie poczucie własnej wartości

- zaburzenia odżywiania i wizerunku ciała

- nauka jedzenia intuicyjnego i uważnego (mindful eating)

MZięba
Witek_Janowski

Witek Janowski

Jest coachem (absolwent studiów podyplomowych – programu certyfikowanego przez Izbę Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu), psychoterapeutą w trakcie szkolenia (w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w nurcie psychodynamicznym), trenerem rozwoju,  managerem z wieloletnim doświadczeniem. Współautor projektu ManKind - męskich kręgów. Pracuje z klientami, którzy są pod wpływem silnej presji, ciągłego stresu i napięcia, czują się przeciążeni zadaniami i przytłoczeni obowiązkami. Pomaga im odzyskać kontrolę i równowagę energetyczną, tak aby czuli spełnienie w pracy, radość i satysfakcję z życia.

 

Obszary pracy:

- wsparcie w wyzwaniach życiowych i biznesowych

- wzrost efektywności osobistej i zawodowej

- zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia osobowości

- radzenie sobie ze stresem, złością, lękiem oraz innymi trudnymi emocjami

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- poprawa komunikacji w relacjach prywatnych i biznesowych

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i praca z samooceną

- problemy w relacjach osobistych i zawodowych

- obniżony nastrój, niechęć, odzyskanie radości i pozytywnego nastawienia

WJanowski
Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Jest psychologiem (absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Zaprasza osoby doświadczające cierpienia, kryzysów życiowych, które pragną poprzyglądać się źródłom wywołującym dyskomfort i są gotowe na zmianę. Zgodnie z wymogami ukończyła psychoterapię własną, uczestniczyła w treningach interpersonalnych, terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej w nurcie Gestalt oraz systemowym.

Obszary pracy:

- pomoc psychoterapeutyczna  dla dorosłych i młodzieży

- konsultacje psychologiczne dotyczące problemów wychowawczych oraz rodzinnych

AJakubiecPińczuk
Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Jest psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), nauczycielem MBCT, tj. terapii poznawczej opartej na uważności (ukończył szkołę organizowaną przez Oxford Mindfulness Center i Fundację Rozwoju Mindfulness), psychoterapeutą ACT oraz Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje także jako coach biznesowy. Z pierwszego wykształcenia jest prawnikiem, przez kilkanaście lat pracował jako menedżer, głównie w branży finansowej.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie zawodowe i prywatne z wiedzą psychologiczną i opartymi na dowodach wybranymi technikami m.in. szeroko rozumianą uważnością (mindfulness) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), wykorzystując je w obszarze indywidualnym (konsultacje psychologiczne, rozwój osobisty), biznesowym (rozwój menedżerów i organizacji) i sportowym.

Obszary pracy (wybrane):
- depresja, nerwice lękowe, zarządzanie stresem
- kryzysy rodzinne z powodu choroby, zdrady, straty pracy, rozłąki na emigracji
- przemoc
- podwyższanie skuteczności działania dla pracowników, menedżerów i sportowców
- radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

MNowacki
Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Jest psychologiem, psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji oraz trenerem umiejętności interpersonalnych. Psychologię ukończył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne ukończył w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT) i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach poświęconych: psychoterapii Gestalt, grupowej psychoterapii Gestalt, wsparcia psychologicznego osób LGBT+/GSRD (ang. gender, sex, relationship diversity), interwencji kryzysowej, pracy ze świadomością ruchu i ciała. Ponadto ma 14 letni staż pracy szkoleniowej, edukacyjnej i konsultacyjnej. 

Obszary pracy:

- afirmatywne wsparcie i psychoterapia dla osób LGBTQIA+/ GSRD oraz ich bliskich/rodzin

- wsparcie w przeżywaniu i radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym (szczególnie doświadczeń dyskryminacji)

- wsparcie w procesie coming outu, budowania, odkrywania tożsamości/orientacji psychoseksualnych/rodzajów relacji/praktyk seksualnych (osób poza cis/hetero/mono-normatywnością)

- psychoedukacja (np. trening umiejętności intra/interpersonalnych, zdobywanie wiedzy na tematy związane ze swoim funkcjonowaniem, budowanie postawy proaktywnej, edukacja seksualna)

- wsparcie w przeżywanym kryzysie życiowym/ trudzie emocjonalnym/ traumie i wychodzenie z nich

- pomoc w problemach relacyjnych (z bliskimi, rodziną, w pracy)

- zaburzenia nastroju (np. depresja), zaburzenia lękowe (tzw. nerwice), zaburzenia osobowości

- zaburzenia psychosomatyczne, praca ze świadomością ciała

- wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i szukaniu sensu

- psychoterapia indywidualna oraz grupowa

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kodeksem etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracę poddaję regularnej superwizji u wielu superwizorów. Posiadam także profesjonalne ubezpieczenie psychoterapeutyczne.

RLewandowski
Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna Owczynników-Knapik

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkoły poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Bazowy Kurs Terapii Behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback.

 

Obszary pracy:
– depresja i inne zaburzenia nastroju
– zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia osobowości

– stres
– niskie poczucie własnej wartości
– trudności w kontaktach z innymi
– trudności życiowe

JOwczynikówKnapk
Kacper-Korus_edited.jpg

Kacper Korus

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Zajmuje się pracą terapeutyczną ze starszą młodzieżą i dorosłymi, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończył praktyki w szpitalu psychiatrycznym w Miliczu, gdzie nabył doświadczenie w diagnozie i pracy z dorosłymi pacjentami.
 

Obszary pracy:
- zaburzenia lękowe
- depresja
- budowanie motywacji
- psychoedukacja
- niskie poczucie własnej wartości
- problemy natury seksualnej
- zespół stresu pourazowego
- trudności w relacjach międzyludzkich

KKorus
Aleksandra Osman

Aleksandra Osman

Jest psychoterapeutką Gestalt na ostatnim roku czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, jednocześnie w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT)). Jest także trenerką rozwoju osobistego, mentorką i trenerką biznesową. Pracuje z ciałem i świadomością z osobami pragnącymi zmiany, które doświadczają cierpienia w związku z życiem prywatnym i zawodowym. Wspiera w kryzysach życiowych i trudzie emocjonalnym. 

 

Doświadczenie zdobywała w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego - Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym, w którym prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych, zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeń nerwicowych i osobowości. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Poza pracą psychoterapeutyczną jest też menedżerką, konsultantem biznesowym i doradcą wizerunkowym, a także przygotowuje do wystąpień publicznych.    

 

Stale się rozwija, uczy i poznaje siebie poprzez udział w treningach terapeutycznych i szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności opracowany przez prof. Jona Kabat-Zinna MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i brała udział w wielu warsztatach medytacyjnych i rozwojowych, a także szkoleniach z terapii systemowej, prenatalnej, pracy z ciałem oraz grupowej.

Obszary pracy:

- pomoc psychoterapeutyczna dla dorosłych

- wsparcie w problemach w życiu prywatnym i zawodowym

- zaburzenia osobowości i zaburzenia lękowe

- zaburzenia psychosomatyczne, praca z ciałem i emocjami

- pomoc w problemach relacyjnych, komunikacja w relacjach prywatnych i zawodowych

- wzrost poczucia sprawczości w życiu

- niskie poczucie własnej wartości i negatywny obraz siebie

- radzenie sobie ze stresem, presją, wypaleniem zawodowym

- wzrost skuteczności i motywacji w biznesie

- psychoedukacja

AOsman
Natalia Czapla

Natalia Czapla

Jest psychoterapeutką uzależnień. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii oraz doradztwa zawodowego. Jest certyfikowanym trenerem i coachem. Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach akredytowanej Szkoły Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Ukończyła również: "Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi" i "Dialog motywujący w terapii" w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. 

Realizatorka programu CANDIS prowadzonego przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie. Od ponad 15 lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi w różnych obszarach. Bliska jest jej filozofia Komunikacji bez Przemocy (Nonviolent Communication (NVC). Wierzy w ludzi.

Obszary pracy:

- uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)

- uzależnienia behawioralne (seks, hazard, odżywianie i inne)

- chemsex

- współuzależnienie

- DDA i DDD

- komunikacja/poczucie bycia niezrozumianym

- niskie poczucie własnej wartości

- psychoedukacja z obszaru treningu umiejętności intra/interpersonalnych

- terapia indywidualna i grupowa

NCzapla
bottom of page