top of page

Psychoterapeuta

Małgorzata_Zięba

Małgorzata Zięba

Witek_Janowski

Witek Janowski

Bartek_Czajewicz

Bartek Czajewicz

Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna

Owczynników-Knapik

LiudmylaSydorchuk

Liudmyla Sydorchuk

Kacper-Korus_edited.jpg

Kacper Korus

Małgorzata_Zięba

Małgorzata Zięba

Jest psychoterapeutką Gestalt (w trakcie szkolenia akredytowanego przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt), psychodietetyczką (WSNS w Lublinie) oraz coachem (certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu akredytowanego przez Izbę Coachingu). Rozwija się w nurcie ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Współtworzy Akademię Jedzenia Intuicyjnego. Pracuje z dorosłymi i z młodzieżą. Swoją pracę poddaje superwizji.

Obszary pracy:

- pomoc w problemach relacyjnych

- kryzysy życiowe, stres, wypalenie zawodowe

- Obniżony nastrój, trudności ze snem

- niskie poczucie własnej wartości

- zaburzenia odżywiania i wizerunku ciała

- nauka jedzenia intuicyjnego i uważnego (mindful eating)

MZięba
Witek_Janowski

Witek Janowski

Jest coachem (absolwent studiów podyplomowych – programu certyfikowanego przez Izbę Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu), psychoterapeutą w trakcie szkolenia (w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w nurcie psychodynamicznym), trenerem rozwoju,  managerem z wieloletnim doświadczeniem. Współautor projektu ManKind - męskich kręgów. Pracuje z klientami, którzy są pod wpływem silnej presji, ciągłego stresu i napięcia, czują się przeciążeni zadaniami i przytłoczeni obowiązkami. Pomaga im odzyskać kontrolę i równowagę energetyczną, tak aby czuli spełnienie w pracy, radość i satysfakcję z życia.

 

Obszary pracy:

- wsparcie w wyzwaniach życiowych i biznesowych

- wzrost efektywności osobistej i zawodowej

- zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia osobowości

- radzenie sobie ze stresem, złością, lękiem oraz innymi trudnymi emocjami

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- poprawa komunikacji w relacjach prywatnych i biznesowych

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i praca z samooceną

- problemy w relacjach osobistych i zawodowych

- obniżony nastrój, niechęć, odzyskanie radości i pozytywnego nastawienia

WJanowski
Bartek_Czajewicz

Bartek Czajewicz

Jest psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Pomocy Psychologicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej , akredytowanego przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w branży IT oraz jako szkoleniowiec i trener rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Obszary pracy:
- efektywność osobista

- radzenie sobie ze stresem, profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego

- treningi relaksacyjne

- zaburzenia psychosomatyczne

- depresja, zaburzenia nastroju, nerwice

- wsparcie po stracie i w sytuacjach kryzysowych

- psychoedukacja

- trudności w relacjach

- zaburzenia osobowości

BCzajewicz
Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Jest psychologiem (absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Zaprasza osoby doświadczające cierpienia, kryzysów życiowych, które pragną poprzyglądać się źródłom wywołującym dyskomfort i są gotowe na zmianę. Zgodnie z wymogami ukończyła psychoterapię własną, uczestniczyła w treningach interpersonalnych, terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej w nurcie Gestalt oraz systemowym.

Obszary pracy:

- pomoc psychoterapeutyczna  dla dorosłych i młodzieży

- konsultacje psychologiczne dotyczące problemów wychowawczych oraz rodzinnych

AJakubiecPińczuk
Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Jest psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), nauczycielem MBCT, tj. terapii poznawczej opartej na uważności (ukończył szkołę organizowaną przez Oxford Mindfulness Center i Fundację Rozwoju Mindfulness), psychoterapeutą ACT oraz Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje także jako coach biznesowy. Z pierwszego wykształcenia jest prawnikiem, przez kilkanaście lat pracował jako menedżer, głównie w branży finansowej.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie zawodowe i prywatne z wiedzą psychologiczną i opartymi na dowodach wybranymi technikami m.in. szeroko rozumianą uważnością (mindfulness) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), wykorzystując je w obszarze indywidualnym (konsultacje psychologiczne, rozwój osobisty), biznesowym (rozwój menedżerów i organizacji) i sportowym.

Obszary pracy (wybrane):
- depresja, nerwice lękowe, zarządzanie stresem
- kryzysy rodzinne z powodu choroby, zdrady, straty pracy, rozłąki na emigracji
- przemoc
- podwyższanie skuteczności działania dla pracowników, menedżerów i sportowców
- radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

MNowacki
Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Jest psychologiem, psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji oraz trenerem umiejętności interpersonalnych. Psychologię ukończył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne ukończył w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT) i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach poświęconych: psychoterapii Gestalt, grupowej psychoterapii Gestalt, wsparcia psychologicznego osób LGBT+/GSRD (ang. gender, sex, relationship diversity), interwencji kryzysowej, pracy ze świadomością ruchu i ciała. Ponadto ma 14 letni staż pracy szkoleniowej, edukacyjnej i konsultacyjnej. 

Obszary pracy:

- afirmatywne wsparcie i psychoterapia dla osób LGBTQIA+/ GSRD oraz ich bliskich/rodzin

- wsparcie w przeżywaniu i radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym (szczególnie doświadczeń dyskryminacji)

- wsparcie w procesie coming outu, budowania, odkrywania tożsamości/orientacji psychoseksualnych/rodzajów relacji/praktyk seksualnych (osób poza cis/hetero/mono-normatywnością)

- psychoedukacja (np. trening umiejętności intra/interpersonalnych, zdobywanie wiedzy na tematy związane ze swoim funkcjonowaniem, budowanie postawy proaktywnej, edukacja seksualna)

- wsparcie w przeżywanym kryzysie życiowym/ trudzie emocjonalnym/ traumie i wychodzenie z nich

- pomoc w problemach relacyjnych (z bliskimi, rodziną, w pracy)

- zaburzenia nastroju (np. depresja), zaburzenia lękowe (tzw. nerwice), zaburzenia osobowości

- zaburzenia psychosomatyczne, praca ze świadomością ciała

- wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i szukaniu sensu

- psychoterapia indywidualna oraz grupowa

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kodeksem etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracę poddaję regularnej superwizji u wielu superwizorów. Posiadam także profesjonalne ubezpieczenie psychoterapeutyczne.

RLewandowski
Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna Owczynników-Knapik

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkoły poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Bazowy Kurs Terapii Behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback.

 

Obszary pracy:
– depresja i inne zaburzenia nastroju
– zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia osobowości

– stres
– niskie poczucie własnej wartości
– trudności w kontaktach z innymi
– trudności życiowe

JOwczynikówKnapk
LiudmylaSydorchuk

Liudmyla Sydorchuk

Jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia (Instytut Gestalt w Krakowie), i certyfikowanym interwentem kryzysowym (Institut Psychosoziale Forschung und Personlichkeits Forderung, Niemcy). Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Gestalt w Kyiv Gestalt University (Ukraina), gdzie zdobywa kwalifikacje do pracy z dziećmi. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w  psychoterapeutycznych treningach, warsztatach, szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Obszary pracy:

- trudności z akceptacją siebie,

- trudności z budowaniem lub utrzymywaniem relacji,

- trudności związane z emigracją,

- trudne doświadczenia życiowe.


Pracuje z osobami cierpiącymi na ataki paniczne, depresję, lęk, dolegliwości psychosomatyczne, a także z osobami po stracie bliskiej osoby oraz tymi, kto doświadczył traumy wojennej.


Prowadzi terapie w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Людмила Сидорчук

Людмила є психотерапевткою в процесі сертифікації(Інститут Гештальту в Кракові), інтервенткою кризисовою. Сертифікована Центром Психологічної Освіти і Підвищення Кваліфікації(Німеччина) як психологічний консультант в гештальт підході. Навчається в Київському Гештальт Університеті(Україна), де отримує спеціалізацію з дитячої психотерапії та психотерапії травми в напрямку гештальт. Покращуючи свої знання, участує в психотерапевтичних тренінгах, практичних та теоретичних заняттях.

 

Запрошує на психотерапію тих, хто відчуває труднощі в прийнятті себе, будуванні чи підтримуванні стабільних відносин, труднощі, які пов’язані з еміграцією чи тих, хто знаходиться в тяжких життєвих обставинах.

 

Працює з людьми, що мають напади панічних атак, депресії, переживають напади страху, мають психосоматичні прояви, а також з тими, хто пережив втрату близькихлюдей чи тими, хто був свідком воєнних дій.

 

Терапію проводить українською, російською чи польською мовами з особами дорослими чи дітьми після 14 років. Свою працю регулярно супервізує.

LSydorchuk
Kacper-Korus_edited.jpg

Kacper Korus

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Zajmuje się pracą terapeutyczną ze starszą młodzieżą i dorosłymi, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończył praktyki w szpitalu psychiatrycznym w Miliczu, gdzie nabył doświadczenie w diagnozie i pracy z dorosłymi pacjentami.
 

Obszary pracy:
- zaburzenia lękowe
- depresja
- budowanie motywacji
- psychoedukacja
- niskie poczucie własnej wartości
- problemy natury seksualnej
- zespół stresu pourazowego
- trudności w relacjach międzyludzkich

KKorus
bottom of page