Psycholog

Aleksandra-Korolik-Kubrakiewicz

Aleksandra Korolik-Kubrakiewicz

Jest psycholożką (absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu), trenerką i edukatorką seksualną. Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii praktycznej na SWPS w Poznaniu, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz liczne kursy i szkolenia z obszaru psychologii rozwojowej oraz pracy z grupą.

 

Zdobywała doświadczenie pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą w Polsce i w USA. W ostatnich latach pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z ich rodzicami.

Na co dzień prowadzi warsztaty oraz indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli przedszkolnych. Wspiera dorosłych w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju i budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i empatii. 

Prowadzi również zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu z obszaru seksualności dzieci i młodzieży oraz zajęcia na studiach podyplomowych Seksuologia Praktyczna.

 

Swoją pracę poddaje superwizji. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Na indywidualne konsultacje zaprasza rodziców i opiekunów dzieci od 1 do 10 roku życia, którzy:

 

- doświadczają trudności w obszarach związanych z rozwojem emocjonalnym i psychoseksualnym swoich dzieci;

- nie wiedzą, w jaki sposób reagować na trudne dziecięce zachowania;

- chcą lepiej wspierać swoje dzieci w przeżywaniu emocji i nauce samoregulacji;

- są zaniepokojeni rozwojem dzieci;

- potrzebują wsparcia w zakresie komunikacji z dzieckiem;

- mają wątpliwości rodzicielskie i wychowawcze, które potrzebują omówić;

- chcą spojrzeć z innej perspektywy na zachowanie dziecka.

Umów wizytę
Bartek Czajewicz.png

Bartek Czajewicz

Jest psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Pomocy Psychologicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej , akredytowanego przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w branży IT oraz jako szkoleniowiec i trener rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Obszary pracy:
- efektywność osobista

- radzenie sobie ze stresem, profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego

- treningi relaksacyjne

- zaburzenia psychosomatyczne

- depresja, zaburzenia nastroju, nerwice

- wsparcie po stracie i w sytuacjach kryzysowych

- psychoedukacja

- trudności w relacjach

- zaburzenia osobowości

MNowacki.png

Marcin Nowacki

Jest psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), nauczycielem MBCT, tj. terapii poznawczej opartej na uważności (ukończył szkołę organizowaną przez Oxford Mindfulness Center i Fundację Rozwoju Mindfulness), psychoterapeutą ACT oraz Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje także jako coach biznesowy. Z pierwszego wykształcenia jest prawnikiem, przez kilkanaście lat pracował jako menedżer, głównie w branży finansowej.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie zawodowe i prywatne z wiedzą psychologiczną i opartymi na dowodach wybranymi technikami m.in. szeroko rozumianą uważnością (mindfulness) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), wykorzystując je w obszarze indywidualnym (konsultacje psychologiczne, rozwój osobisty), biznesowym (rozwój menedżerów i organizacji) i sportowym.

Obszary pracy (wybrane):
- depresja, nerwice lękowe, zarządzanie stresem
- kryzysy rodzinne z powodu choroby, zdrady, straty pracy, rozłąki na emigracji
- przemoc
- podwyższanie skuteczności działania dla pracowników, menedżerów i sportowców
- radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

AnetaJakubiecPińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Jest psychologiem (absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Zaprasza osoby doświadczające cierpienia, kryzysów życiowych, które pragną poprzyglądać się źródłom wywołującym dyskomfort i są gotowe na zmianę. Zgodnie z wymogami ukończyła psychoterapię własną, uczestniczyła w treningach interpersonalnych, terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej w nurcie Gestalt oraz systemowym.

Obszary pracy:

— pomoc psychoterapeutyczna  dla dorosłych i młodzieży

— konsultacje psychologiczne dotyczące problemów wychowawczych oraz rodzinnych.

RLewandowski.png

Rafał Lewandowski

Jest psychologiem (absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu) oraz trenerem umiejętności interpersonalnych i społecznych z 13 letnim stażem pracy szkoleniowej, edukacyjnej i konsultacyjnej. Ukończył szkolenie w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanej przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jest w trakcie procesu certyfikacji. 

Uczestniczyłe ponadto w wielu szkoleniach poświęconych: psychoterapii Gestalt, grupowej psychoterapii Gestalt, wsparcia psychologicznego osób LGBT+/GSRD, interwencji kryzysowej, pracy ze świadomością ruchu i ciała.

Obszary pracy:

- afirmatywne wsparcie i psychoterapia dla osób LGBTQIA+/ GSRD oraz ich bliskich/rodzin

- wsparcie w przeżywaniu i radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym (szczególnie doświadczeń dyskryminacji)

- wsparcie w procesie coming outu, budowania, odkrywania tożsamości/orientacji psychoseksualnych/rodzajów relacji/praktyk seksualnych (osób poza cis/hetero/mono-normatywnością)

- psychoedukacja (np. trening umiejętności intra/interpersonalnych, zdobywanie wiedzy na tematy związane ze swoim funkcjonowaniem, budowanie postawy proaktywnej, edukacja seksualna)

- wsparcie w przeżywanym kryzysie życiowym/ trudzie emocjonalnym/ traumie i wychodzenie z nich

- pomoc w problemach relacyjnych (z bliskimi, rodziną, w pracy)

- zaburzenia nastroju (np. depresja), zaburzenia osobowości

- zaburzenia psychosomatyczne, praca ze świadomością ciała

- wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i szukaniu sensu

bliskich

JoannaOwczynnikówKnapik

Joanna Owczynników-Knapik

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkoły poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Bazowy Kurs Terapii Behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback.

 

Obszary pracy:
– depresja i inne zaburzenia nastroju
– zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia odżywiania

– stres
– niskie poczucie własnej wartości
– trudności w kontaktach z innymi
– trudności życiowe