top of page

Psycholog

Kornelia-Kosma

Kornelia Kosma

OlaKorolik.jpg

Aleksandra

Korolik-Kubrakiewicz

Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna

Owczynników-Knapik

Dorota-Wójcik.jpg

Dorota Wójcik

Kacper-Korus

Kacper Korus

Łukasz-Gruszczyński

Łukasz Gruszczyński

Kornelia-Kosma

Kornelia Kosma

Jest psychologiem dzieci i młodzieży. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w formie jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS z II Wydziałem Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jest również trenerem TUS I i II stopnia. Doświadczenie zdobyła współpracując z przedszkolem integracyjnym, następnie terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


Swoje umiejętności oraz doświadczenie wykorzystuje także w prywatnej praktyce, gdzie przeprowadza konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Swoją wiedzę pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.


Ma głębokie zrozumienie każdej sytuacji oraz emocji jej towarzyszących. Wie także, że zmaganie się z problemami, może być doświadczeniem izolującym, ważne jest dla niej zatem, aby każdy, kto przechodzi przez trudności i potrzebuje wsparcia, miał je  zapewnione.

Obszary pracy:

- wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z takimi trudnościami jak: stany lękowe (w tym mutyzm wybiórczy), depresja, niska samoocena i zaniżona pewność siebie

- wzmacnianie kompetencji emocjonalno - społecznych dzieci i młodzieży

- ustalenie przyczyn zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży w tym również diagnoza opóźnień psychoruchowych

- udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym oraz sytuacjach okołorozwodowych

- praca nad jakością komunikacji w rodzinie

KKosma
OlaKorolik.jpg

Aleksandra Korolik-Kubrakiewicz

Jest psycholożką (absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu), trenerką i edukatorką seksualną. Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii praktycznej na SWPS w Poznaniu, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz liczne kursy i szkolenia z obszaru psychologii rozwojowej oraz pracy z grupą.

 

Zdobywała doświadczenie pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą w Polsce i w USA. W ostatnich latach pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z ich rodzicami. Na co dzień prowadzi warsztaty oraz indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli przedszkolnych. Wspiera dorosłych w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju i budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i empatii. Prowadzi również zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu z obszaru seksualności dzieci i młodzieży oraz zajęcia na studiach podyplomowych Seksuologia Praktyczna.

 

Swoją pracę poddaje superwizji. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Na indywidualne konsultacje zaprasza rodziców i opiekunów dzieci od 1 do 10 roku życia, którzy:

 

- doświadczają trudności w obszarach związanych z rozwojem emocjonalnym i psychoseksualnym swoich dzieci

- nie wiedzą, w jaki sposób reagować na trudne dziecięce zachowania

- chcą lepiej wspierać swoje dzieci w przeżywaniu emocji i nauce samoregulacji

- są zaniepokojeni rozwojem dzieci

- potrzebują wsparcia w zakresie komunikacji z dzieckiem

- mają wątpliwości rodzicielskie i wychowawcze, które potrzebują omówić

- chcą spojrzeć z innej perspektywy na zachowanie dziecka

AKorlikKubrakiewicz
Aneta_Jakubiec_Pińczuk

Aneta Jakubiec-Pińczuk

Jest psychologiem (absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Zaprasza osoby doświadczające cierpienia, kryzysów życiowych, które pragną poprzyglądać się źródłom wywołującym dyskomfort i są gotowe na zmianę. Zgodnie z wymogami ukończyła psychoterapię własną, uczestniczyła w treningach interpersonalnych, terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej w nurcie Gestalt oraz systemowym.

Obszary pracy:

- pomoc psychoterapeutyczna  dla dorosłych i młodzieży

- konsultacje psychologiczne dotyczące problemów wychowawczych oraz rodzinnych

AJakubiecPińczuk
Marcin-Nowacki

Marcin Nowacki

Jest psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), nauczycielem MBCT, tj. terapii poznawczej opartej na uważności (ukończył szkołę organizowaną przez Oxford Mindfulness Center i Fundację Rozwoju Mindfulness), psychoterapeutą ACT oraz Gestalt (w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje także jako coach biznesowy. Z pierwszego wykształcenia jest prawnikiem, przez kilkanaście lat pracował jako menedżer, głównie w branży finansowej.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie zawodowe i prywatne z wiedzą psychologiczną i opartymi na dowodach wybranymi technikami m.in. szeroko rozumianą uważnością (mindfulness) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), wykorzystując je w obszarze indywidualnym (konsultacje psychologiczne, rozwój osobisty), biznesowym (rozwój menedżerów i organizacji) i sportowym.

Obszary pracy (wybrane):
- depresja, nerwice lękowe, zarządzanie stresem
- kryzysy rodzinne z powodu choroby, zdrady, straty pracy, rozłąki na emigracji
- przemoc
- podwyższanie skuteczności działania dla pracowników, menedżerów i sportowców
- radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

MNowacki
Rafał_Lewandowski

Rafał Lewandowski

Jest psychologiem, psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji oraz trenerem umiejętności interpersonalnych. Psychologię ukończył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne ukończył w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT) i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach poświęconych: psychoterapii Gestalt, grupowej psychoterapii Gestalt, wsparcia psychologicznego osób LGBT+/GSRD (ang. gender, sex, relationship diversity), interwencji kryzysowej, pracy ze świadomością ruchu i ciała. Ponadto ma 14 letni staż pracy szkoleniowej, edukacyjnej i konsultacyjnej. 

Obszary pracy:

- afirmatywne wsparcie i psychoterapia dla osób LGBTQIA+/ GSRD oraz ich bliskich/rodzin

- wsparcie w przeżywaniu i radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym (szczególnie doświadczeń dyskryminacji)

- wsparcie w procesie coming outu, budowania, odkrywania tożsamości/orientacji psychoseksualnych/rodzajów relacji/praktyk seksualnych (osób poza cis/hetero/mono-normatywnością)

- psychoedukacja (np. trening umiejętności intra/interpersonalnych, zdobywanie wiedzy na tematy związane ze swoim funkcjonowaniem, budowanie postawy proaktywnej, edukacja seksualna)

- wsparcie w przeżywanym kryzysie życiowym/ trudzie emocjonalnym/ traumie i wychodzenie z nich

- pomoc w problemach relacyjnych (z bliskimi, rodziną, w pracy)

- zaburzenia nastroju (np. depresja), zaburzenia lękowe (tzw. nerwice), zaburzenia osobowości

- zaburzenia psychosomatyczne, praca ze świadomością ciała

- wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i szukaniu sensu

- psychoterapia indywidualna oraz grupowa

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kodeksem etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracę poddaję regularnej superwizji u wielu superwizorów. Posiadam także profesjonalne ubezpieczenie psychoterapeutyczne.

RLewandowski
Joanna-Owczynników-Knapik

Joanna Owczynników-Knapik

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkoły poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Bazowy Kurs Terapii Behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback.

 

Obszary pracy:
– depresja i inne zaburzenia nastroju
– zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia osobowości

– stres
– niskie poczucie własnej wartości
– trudności w kontaktach z innymi
– trudności życiowe

JOwczynnikówKnapik
Dorota-Wójcik.jpg

Dorota Wójcik

Jest psycholożką, dietetyczką, specjalistką psychodietetyki i farmaceutką. Ukończyła z wyróżnieniem psychologię i psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz staż zawodowy w Instytucie Psychodietetyki. Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w obrębie
zawodu dietetyka uzyskała w Akademii Dietetyki, a tytuł magistra farmacji zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wszelkie zalecenia dietetyczne i wsparcie psychologiczne przekazuje w oparciu o rzetelną wiedzę i dowody naukowe (ang. evidence-based practice). Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach. Swoją pracę
poddaje superwizji u doświadczonych terapeutów. Prowadzi bloga Pracownia Zdrowego Stylu. Najczęściej pracuje z kobietami, które uczy życzliwej akceptacji, zdrowej relacji z ciałem i jedzeniem. Pracuje w duchu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

Obszary pracy:
- zaburzenia odżywiania
- jedzenie pod wpływem stresu i emocji
- kompulsywne objadanie się
- nadwaga, otyłość
- niskie poczucie własnej wartości
- brak akceptacji swojego ciała
- pomoc w wychodzeniu z błędnego koła odchudzania i odzyskiwaniu dobrej relacji z jedzeniem
- wsparcie po operacji bariatrycznej
- psychoedukacja ( m.in . radzenie sobie ze stresem, regulacja emocji)
wsparcie w zmianie stylu życia

DWójcik
Kacper-Korus

Kacper Korus

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Zajmuje się pracą terapeutyczną ze starszą młodzieżą i dorosłymi, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończył praktyki w szpitalu psychiatrycznym w Miliczu, gdzie nabył doświadczenie w diagnozie i pracy z dorosłymi pacjentami.
 

Obszary pracy:
- zaburzenia lękowe
- depresja
- budowanie motywacji
- psychoedukacja
- niskie poczucie własnej wartości
- problemy natury seksualnej
- zespół stresu pourazowego
- trudności w relacjach międzyludzkich

KKorus
Łukasz-Gruszczyński

Łukasz Gruszczyński

Jest psychologiem sportu, absolwentem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończył dwuletnie, podyplomowe studia z zakresu psychologii sportu, również na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest również certyfikowanym trenerem biofeedback’u GSR, który wykorzystuje w treningu psychologicznym sportowców. Cyklicznie uczestniczy w konferencjach naukowych w zakresie psychologii sportu, poszerzając wiedzę i umiejętności. Występował również na kilku dużych festiwalach górskich oraz konferencjach sportowych, prowadząc prelekcje z zakresu psychologii sportu i psychologi wspinania.

 

Pracuje ze sportowcami zarówno w zakresie indywidualnym, jak również grupowym i drużynowym, z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi sportowców z różnych dyscyplin. W swojej pracy realizuje również warsztaty dla trenerów sportowych oraz rodziców młodych sportowców, mające na celu zrównoważony rozwój młodzieży. Jest również instruktorem wspinaczki sportowej, którą wykorzystuje do szkoleń firmowych w zakresie motywacji, współpracy, podejmowania decyzji. Prowadzi regularne zajęcia wspinaczkowe.

 

Obszary pracy:

- przygotowanie mentalne sportowców (motywacja, koncentracja, czasy reakcji, uważność, relaksacja, praca z emocjami, wewnętrzny dialog)

- koncentracja dzieci i młodzieży

- treningi biofeedback

- rozwijanie rodzicielskich kompetencji wspierania młodych sportowców

- szkolenia biznesowe w zakresie motywacji, współpracy i podejmowania decyzji

ŁGruszczyński
bottom of page