top of page

Logopeda

Magdalena_Bronkowska

Magdalena Bronkowska

Aurelia_Wawrowska

Aurelia Wawrowska

Magdalena_Bronkowska

Magdalena Bronkowska

Jest logopedą (absolwentką studiów podyplomowych na DSW we Wrocławiu), terapeutą integracji sensorycznej (szkolenie Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu). Zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi i młodzieżą. Ukończyła wiele szkoleń m.in. szkolenie MNRI Terapia NeuroTaktylna, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych ( centrum szkoleń Asto),  Terapia i arteterapia ręki z elementami terapii stopy ( centrum szkoleń Asto), oraz szkolenie I stopnia z EEG Biofeedback (Biomed, ośrodek terapeutyczny).

 

Swoją ofertę kieruje do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży.

Specjalizuje się przede wszystkim w korekcie:
- wad wymowy, tj.: seplenienia
, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej, kappacyzmu, gammacyzmu

- opóźnionego rozwoju mowy

- nosowania

Ocenia stan i funkcję:
- wędzidełka językowego
- wędzidełek wargowych
- pozycji spoczynkowej języka
- połykania / przełykania
- oddychania

 

MBronkowska
Aurelia_Wawrowska

Aurelia Wawrowska

Jest logopedą (absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz pedagogiem (absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim). Autorka tekstów i artykułów parentingowych (Magazyn "Kreda", "Dzieci", "Pstryk Myk", "Współczesna Rodzina", "The Mother MAG", Radio Wrocław). Twórca grupy na Facebooku dedykowanej osobom dorosłym i młodzieży o nazwie "Dorosły u logopedy". Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Towarzystwa ADHD. Prelegent szkoleń logopedycznych w Londynie dla studentów Społecznej Akademii Nauk (SAN) oraz nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich (PSS).

 

Swoją ofertę kieruje do dorosłych i młodzieży od 15 r. ż.

Specjalizuje się przede wszystkim w korekcie:
- głoski /r/
- seplenienia
- emisji głosu
- mowy zaniedbanej, niechlujnej, niewyraźnej
- jąkania

Ocenia stan i funkcję:
- wędzidełka językowego
- wędzidełek wargowych
- pozycji spoczynkowej języka
- połykania / przełykania
- oddychania

Oraz:
- opiekuje się pacjentami ortodontycznymi, tj. w trakcie leczenia ortodontycznego
- prowadzi specjalistyczne badanie logopedyczne dla studentów kierunków logopedycznych / lektorskich
- wspiera wokalistów i uczniów szkół wokalnych

AWawrowska
bottom of page