Wydarzenia

Zapraszamy na wydarzenie odbywające się w naszym Instytucie -  szkolenia, treningi, warsztaty.

Medytacja zen

(cotygodniowy zazen)

Prowadzący:

Dawid Sadulski, Agnieszka Bonar-Sadulska

Praktyka zen linii Pusta Chmura to bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości jako teraźniejszość. Medytacja jest pozawyznaniowa, nie jest związana z żadną doktryną religijną ani filozoficzną. Opiera się na przekazie historycznego Buddy oraz mistrzów Chan/Zen takich jak Hui-nenh (Huineng), Chao-Chou (Joshu), ale przede wszystkim Lin-Chi (Rinzai), którego przekaz otrzymała i kontynuuje nadal w XXI wieku.

Czwartek, godz. 19.15 - 20.45

Medytacja zen

Psychoterapia grupowa dla dorosłych w nurcie Gestalt

Prowadzący:

Aneta Jakubiec-Pińczuk, Rafał Lewandowski

Celem spotkań jest poprawa stosunków interpersonalnych oraz poszerzenie własnej świadomości w obszarze myśli, uczuć oraz doznań płynących z ciała. Podczas trwania procesu grupowego uczestnicy mogą doświadczyć swoich trudności w budowaniu relacji z innymi, a w bezpiecznych warunkach, przy wsparciu terapeutów i grupy, nauczyć się pokonywania tego co uniemożliwia im funkcjonowanie w świecie.

kojący Bell

Trening mindfulness MBCT

Prowadzący:

Marcin Nowacki

MBCT to kurs oparty na umiejętnościach, a nie terapia grupowa. Kultywuje następujące umiejętności: Z większą świadomością zaczynamy zauważać, jak często gubimy się w naszych myślach i emocjach. Uważność ciała i oddechu pomaga nam nauczyć się rozpoznawać nasze myśli, emocje, doznania i impulsy, gromadzić rozproszony umysł i powracać z uznaniem do „tu i teraz“ (zamiast żyć „tam i wtedy“). Dowiadujemy się, że kiedy nasza uwaga jest skupiona na przeszłości lub przyszłości, możemy wpaść w pułapkę nieprzydatnych wzorców myślenia, odczuwania i działania. Uważność pomaga nam rozpoznać te automatyczne reakcje, zrozumieć je jako normalne ludzkie doświadczenia i wnieść w nie nową życzliwość i współczucie.

Logorytmika z elementami integracji sensorycznej

[dla dzieci w wieku 5-7 lat]

Prowadząca:

Magdalena Bronkowska

Logorytmika jest połączeniem terapii logopedycznej i rytmicznej, a po włączeniu elementów integracji sensorycznej zapewnia wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz świetną zabawę. W trakcie zajęć będziemy ćwiczyć i dobrze się bawić. Będziemy słuchać muzyki, tańczyć, skakać, śpiewać, wykonywać ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe i ruchowe

Sobota, 8 października 2022

Misy i gongi

Kąpiel w dźwiękach.

Misy i gongi - sesja relaksacyjna

Prowadzący:

Bartek Czajewicz, Agnieszka Katyńska

Regularny udział sesjach relaksacyjnych powoduje m.in: głęboką relaksację, rozluźnienie mięśni szkieletowych i żuchwy. Wpływa na poprawę jakości snu i zwiększenie witalności w ciągu dnia oraz poprawę nastroju. Powoduje lepszą synchronizację pracy półkul mózgowych i większą kreatywność. Poprawia efektywność systemu immunologicznego, szybszą regenerację systemu nerwowego. Regulującej układ gruczołów oraz harmonizują pracę narządów wewnętrznych.

Niedziela, godz. 18.00 - 19.00

Szkolenia dla wokalistów

Podstawy logopedyczne dla wokalistów:

Anatomia i fizjologia mowy oraz głosu

Prowadząca:

Aurelia Wawrowska

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących wokalnie oraz w obszarze śpiewu (np. wokaliści, nauczyciele śpiewu, trenerzy wokalni). Zapraszamy osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę logopedyczną z zakresu anatomii i fizjologi mowy oraz głosu. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowej bazujące na praktycznej wiedzy logopedycznej w pracy wokalnej. Wykorzystywane będą własne doświadczenia w pracy z wokalistami i uczniami szkół wokalnych oraz studia przypadków. Będzie również miejsce na dyskusję oraz pytania i odpowiedzi. Osoby uczestniczące otrzymają mailowo skrypt, a na zakończenie - zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Sobota, 29 października 2022