top of page
Natalia Czapla

Natalia Czapla

psychoterapeutka uzależnień

Jest psychoterapeutką uzależnień. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii oraz doradztwa zawodowego. Jest certyfikowanym trenerem i coachem. Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach akredytowanej Szkoły Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Ukończyła również: "Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi" i "Dialog motywujący w terapii" w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. 

Realizatorka programu CANDIS prowadzonego przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie. Od ponad 15 lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi w różnych obszarach. Bliska jest jej filozofia Komunikacji bez Przemocy (Nonviolent Communication (NVC). Wierzy w ludzi.

Natalia prowadzi:

- psychoterapię uzależnień

- konsultacje psychoedukacyjne

Obszary pracy:

- uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)

- uzależnienia behawioralne (seks, hazard, odżywianie i inne)

- chemsex

- współuzależnienie

- DDA i DDD

- komunikacja/poczucie bycia niezrozumianym

- niskie poczucie własnej wartości

- psychoedukacja z obszaru treningu umiejętności intra/interpersonalnych

- terapia indywidualna i grupowa

Natalia przyjmuje osoby dorosłe i młodzież od 13 roku życia

bottom of page